Home

Približne od roku 2011 je možné sa stretnúť hlavne v online básnických kruhoch s menom Daniela Olejnikova. Niektorí jedinci, ktorí sa priveľmi orientujú v off-line knižných interakciách si mohli toto meno všimnúť už skôr. V prípade niektorých menej schopných spisovateľov, spisovateliek, básnikov či poetiek, sa zvyknú na osvieženie využívať ilustrátori. Medzi takto využívaných patrí aj iná fyzická verzia identicky znejúcej autorky. Tí čo sa však pohybovali a následne nadviazali vo svojej tvorbe viac na avantgardnejšie postupy nikdy nepotrebovali výpomoc z iného marketingového oddelenia. Vedeli sa svojím prístupom zmocniť i kriticky reflektovať veci nielen slovne, ale i vizuálne. Akékoľvek inverzie a prehadzovanie textu na knižnej strane svedčí len v prospech smerov, ktoré sa snažili brojiť proti normotvorných grafickým ukazovateľom. Takto sa postupne z písaného poetického textu stávalo výtvarné umenie. Práve z tých končín, kde by to človek možno čakal najmenej prišla kritická odozva. Radikálny poet a poetka vedeli naštrbiť zaužívané politické procedúry knižného biznisu. Neskôr sa z takto načrtnutých gest postupne stávali charakteristické štýly, ktoré si prebojovali svoje miesto aj na poli mainstreamových oblastných kultúr. Zo zahraničných autoriek je možné uviesť napríklad meno Kinga Toth, ktorej obrazové doplnky počas vystúpenia, pripomínajú poškodené písomnosti. Možno ide o intencionálne akty znehodnotenia textu, v ktorom sa následne dajú sledovať viaceré úrovne noise štruktúr.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s